CFR Global Executive Search® Group
TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
TRESCON Brno
TRESCON TestCenter

Project Investment Manager/ Land Manager

Veľký Meder

Ihre Aufgaben:

 • Vedenie komplexných projektov rozširovania spoločnosti (výstavba, rekonštrukcia, realizácia nových stavieb spolu s povoľovacími procesmi)

 • Riadenie procesu a koordinácia prípravy a realizácie pridelených projektov vrátane inžinieringu

 • Komunikácia s orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní legislatívnych požiadaviek a pri zabezpečení stanovísk v procese územného konania (OÚ, odbor životného prostredia, RÚVZ, RVPS, Technická inšpekcia, Inšpektorát práce, Krajský pamiatkový úrad a pod.)

 • Organizačné zabezpečenie procesov a koordinácia podľa schválených harmonogramov

 • Zabezpečenie povolení súvisiacich so stavebnou činnosťou a kolaudáciou

 • Zabezpečenie všetkých súhlasných stanovísk v rámci územných, stavebných a kolaudačných konaní, komunikácia s dotknutými orgánmi, účasť na konaniach

 • Zabezpečenie spracovania, príp. úprav projektovej dokumentácie vo vzťahu k povoľovacím procesom

 • Príprava požiadaviek na investíciu a príslušných podkladov

 • Príprava technických príloh k zmluvám/objednávkam

 • Práca so stavebným rozpočtom a úzka spolupráca so stavbyvedúcim a hlavným projektovým manažérom pri realizácií stavieb

 • Priamy reporting vedeniu spoločnosti

Ihr Profil:

 • Ukončené SŠ/VŠ vzdelanie (stavebníctvo, ekonomika, technický smer)

 • Komunikatívna znalosť anglického jazyka, znalosť maďarského jazyka je výhodou

 • Výhodou sú skúsenosti na obdobnej pozícii v oblasti riadenia projektov výstavby/investičných projektov/presunu výroby a pod.

 • Praktický prístup k práci v teréne a ochota prevziať zodpovednosť

 • Strategické a analytické myslenie

 • Výborné organizačné zručnosti a zmysel pre detail

 • Schopnosť konštruktívne riešiť problémy a samostatne sa rozhodovať

 • Efektívny time-management

 • Miesto výkonu práce: Veľký Meder + cestovanie najmä v rámci západného a južného Slovenska podľa potreby


Unser Angebot:

Pre nášho klienta, stabilnú medzinárodnú spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti poľnohospodárstva, hľadáme skúseného Projektového manažéra.


 • V prípade juniorného profilu od 1 700 EUR, v prípade seniorného profilu od 2 200 EUR (konečná podoba platu závisí od individuálnych skúseností konkrétneho uchádzača)

 • Zázemie etablovanej medzinárodnej firmy

 • Dlhodobá pracovná perspektíva

 • Voľnosť pri koordinácii svojich činností, ktorá vytvára značný priestor pre sebarealizáciu

 • Rôznorodá práca nielen v kancelárii

 • Priateľská a otvorená firemná kultúra

 • Pravidelný odborný rozvoj prostredníctvom školení

 • Plne hradené jazykové kurzy

 • Služobné auto, notebook a mobil aj na súkromné účely

 • Bohatý systém ďalších benefitov

Jetzt online bewerben
Alle Karriereangebote anzeigen